Rentmeesterschap: hoe kan het u helpen?

Close up hand of home,apartment agent or realtor was holding the key to the new landlord,tenant or rental.After the banker has approved and signed the purchase agreement successfully.Property concept.

U bent op zoek naar een slimme belegging en komt zo al snel uit bij investeringsvastgoed.  De verhuur van een appartement, flat of woning kost tijd en energie. Denk maar aan administratie, onderhoud en financieel beheer. Die tijd en energie besteedt u liever aan andere zaken. In dat geval kan rentmeesterschap een slimme oplossing betekenen. Wat is een rentmeester en hoeveel kost het? Een overzicht.

Wat is een rentmeester?

De verhuur van vastgoed is een aantrekkelijke keuze wanneer u op zoek bent naar een rendabele investering op lange termijn. Als verhuurder van een woning of appartement heeft u echter heel wat verantwoordelijkheden: het vinden van een betrouwbare huurder, (laattijdige) huurgelden innen, periodieke werkzaamheden beheren… Bovendien is voor deze zaken een basiskennis van het vastgoedrecht vereist. Wegens gebrek aan die kennis, energie of motivatie is het slim om als verhuurder een beroep te doen op een rentmeester die alle verhuuractiviteiten voor diens rekening neemt. Dit is vaak een makelaarskantoor of projectontwikkelaar.  

Wat doet een rentmeester ?

Een rentmeester beheert onroerende goederen zodat die op lange termijn in goede staat blijven en dus renderen. In dat geval is niet de eigenaar, maar de rentmeester het aanspreekpunt van de huurder bij problemen of vragen. Het takenpakket kan ruwweg worden opgesplitst in het administratief, financieel en technisch beheer.

  • Administratief beheer: de rentmeester selecteert de huurder van uw eigendom en brengt alle vereiste (juridische) zaken in orde. Hij waakt over een goede verstandhouding met de huurder,  en rapporteert regelmatig de stand van zaken aan de eigenaar. In geval van een onenigheid, levert hij correct juridisch advies.
  • Financieel beheer: de rentmeester volgt inning van huurgelden op en stort dit door naar de eigenaar. Hij beheert de kosten van de syndicus en de mede-eigendom. In geval van onbetaalde huur, neemt hij de nodige gerechtelijke stappen.
  • Technisch beheer: in geval van werkzaamheden waar de verhuurder verantwoordelijk voor is, neemt de rentmeester dat volledig voor zijn rekening. Zo gaat hij op zoek naar de externe leveranciers, vergelijkt hij de prijzen en zorgt voor een vlotte afhandeling. Daarnaast neemt hij het jaarlijks controlebezoek voor zijn rekening.

Het kostenplaatje van rentmeesterschap? Dat verschilt per rentmeester, maar reken op een gemiddelde kostprijs van 8% van het maandelijkse huurbedrag.

Verschil met syndicus

Een rentmeester is niet hetzelfde als een syndicus. Die laatste zet namelijk zijn schouders onder het beheer en de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, meer bepaald het appartementsgebouw. Hij zorgt voor een keurig onderhoud van de gemeenschappelijk delen en waakt over een goede verstandshouding tussen de verschillende eigenaars.

Aanpak Kwalis

Bent u op zoek naar een goede investering, maar heeft u geen zin in de extra verantwoordelijkheden die erbij komen kijken? Dan zit u bij Kwalis goed. Na aankoop van uw vastgoed, ontvangt u een huurgarantie van twee jaar. Dat betekent dat u gedurende twee jaar zeker mag zijn van een vast maandelijks huurinkomen. Daarnaast nemen wij ook voor twee jaar het beheer van uw eigendom voor ons rekening. Na twee jaar heeft u de mogelijkheid om verder gebruik te maken van dit systeem, onder een vaste prijs per maand.

Meer weten over ons exclusief vastgoed in Leuven?

Jens Sneyers

Jens Sneyers

CEO Kwalis

Deze artikels interesseren je misschien ook:

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be