Abattement

Wanneer u in het verleden een woning aankocht, moest u in sommige gevallen geen verkooprechten betalen op de eerste schijf van €15.000.

Dit was het geval wanneer:

  • De koper een natuurlijke persoon was
  • De woning of bouwgrond op het Vlaamse Gewest gelegen was
  • De woning de enige woning van de koper was
  • De aankoop zuiver was. Er moest een echte prijs betaald zijn
  • De koper de volle eigendom verworven had
  • De koper de bedoeling had om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen

Let op: sinds 1 juni 2018 is het abattement vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige eigen woning. Als u in het verleden in aanmerking kwam voor een abattement, moet u aan dezelfde voorwaarden blijven voldoen.

Op zoek naar een nieuwe thuis of investering?

Wil je graag meer weten over investeren in vastgoed? Of op zoek naar een investeringsproject?

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be