Overdrachtsbelasting / erfbelasting

Erfbelasting is de Vlaamse belasting die betaald wordt wanneer iemand overlijdt en een erfenis nalaat. Het bedrag wordt berekend op basis van de waarde van het nalatenschap en moet betaald worden door de erfgenamen.

Op zoek naar een nieuwe thuis of investering?

Wil je graag meer weten over investeren in vastgoed? Of op zoek naar een investeringsproject?

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be