Huurderving

Huurderving is het verlies van huur. Het beschrijft de huurinkomsten die de verhuurder mist omdat de huurder de huurovereenkomst bijvoorbeeld opzegt, of omdat die het pand niet kan verhuren door schade.

Op zoek naar een nieuwe thuis of investering?

Wil je graag meer weten over investeren in vastgoed? Of op zoek naar een investeringsproject?

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be