De wet Breyne

De wet Breyne of de Woningbouwwet biedt toekomstige eigenaars van vastgoed een uitgebreide bescherming tegen de insolvabiliteit van de aannemer of projectontwikkelaar. Daarnaast legt de wet de verplichting op aan verkopers en bouwbedrijven om alle nodige informatie te verschaffen aan de kopers over een bouwproject en te garanderen dat die correct is.

De wet is van toepassing op elk gebouw dat bestemd is voor huisvesting, waarbij de projectontwikkelaar of aannemer verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. Daarbij moet je als koper één of meerdere geldstortingen gedaan hebben voor het einde van de werken.

Op zoek naar een nieuwe thuis of investering?

Wil je graag meer weten over investeren in vastgoed? Of op zoek naar een investeringsproject?

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be