Wat is een bodemattest?

Het bodemattest is een rapport dat peilt naar de kwaliteit van de bodem. Het geeft aan of de bodem kwalitatief genoeg is voor bepaalde ontwikkeling en of er al dan niet een bodemsanering nodig is. Bij de verkoop van een woning is het verplicht om ook een bodemattest voor te leggen. In geval van verhuur is dit geen verplichting.

Op zoek naar een nieuwe thuis of investering?

Wil je graag meer weten over investeren in vastgoed? Of op zoek naar een investeringsproject?

wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe panden

voor vrijblijvende info of schatting
contacteer Ben

op het nummer +32 (0)477 35 97 96 of via ben@kwalis.be